Süt Ölçer Süt Ölçer Süt Ölçer Süt Ölçer Süt Ölçer Süt Ölçer

SÜT ÖLÇER KONRTOL PANELİ

Sürü yönetim sistemleri için otomatik sağım istasyonlarında kullanılan kullanıcı panelidir.
Sağılan süt miktarını RS-485, WiFi, Ethernet protokollerinden sürü yönetim sistemine gönderir.
Bu ünite hayvanın sağımı sırasında kontroller gerçekleştirerek süt verimini, sağımla ilgili süt akış debilerini, sağım süresini, sütün elektrik-iletkenlik değerlerini ölçer ve bildirim yapar. Ölçülen değerler online data hattıyla bilgisayar sistemine iletilir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra hayvanın sağmal dönemin kaçıncı gününde olduğu, kaçıncı sağmal döneminde olduğu, sürü numarası, grup numarası, beklenen ve ölçülen süt verimleri, kondaktivite değerleri gibi sayısal veriler de kullanıcı ekranında görüntülenebilir.